Podrobnosti o letisku

 Letisková prevádzková príručka

letiska

JASNÁ

 

3.1    Všeobecné informácie

 

1 ICAO kód LZJS
2 Typ letiska Verejné medzinárodné letisko;
3 Určenie letiska Letecké práce a lety všeobecného letectva, UL prevádzka, bezmotorová prevádzka, prevádzka RC modelov
4 Zemepisné súradnice vzťažného bodu letiska

49°02’52,57”N 

19°30’24,67“ E
5 Poloha vzťažného bodu letiska Geometrický stred VPD
6 Smer a vzdialenosť od význačného miesta 2 kmE od stredu obce Ľubeľa
7 Nadmorská výška letiska

640 mn. m. (2100 ft.)

8 Zvlnenie geoidu

+42,94 m

9 Prevádzkovateľ letiska

Ing. Miroslav Toma

10 Adresa prevádzkovateľa

Ľubeľa 107, 032 14, Ľubeľa

11 Osoba zodpovedná za prevádzku letiska

Ing. Miroslav Toma

12 Kontaktné údaje

Tel.:     +421 908 794 333

Web: http://www.letisko-jasna.sk/

13 Druh prevádzky

VFR, deň

14 Kritický typ lietadla

Cirrus SR 22, Z 37 T

15 Druhy lietadiel

letúne, motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké lietadlá,

16 MET:

Tel:  + 421 02 4857 4263 CMBO Bratislava

Web: www.letisko-jasna.sk

Web: www.shmu.sk

17 Druhy palív:

NIL

18 Druhy oleja:

NIL

19 Hangárový priestor pre cudzie lietadlá:

obmedzené, dohodnúť vopred

20 Opravárenské služby pre cudzie lietadlá:

NIL

21 Požiarna kategória letiska: Nestanovená - požiarne a záchranné prostriedky ako pre lietadlá s rozpätím krídiel do 12 metrov
22 Sezónna prevádzkyschopnosť:

Celoročná, odstraňovanie snehu sa zabezpečuje len pre potreby prevádzkovateľa letiska

23 Ubytovacie možnosti: Ubytovanie na letisu  je možné. K dispozícii sú dve dvojlôžkové izby plus soc. Hotely a penzióny sú v okolitých obciach, mestách a rekreačných oblastiach
24 Stravovacie zariadenia:

Reštaurácie sú v okolitých obciach, mestách a rekreačných oblastiach.

25 Zdravotná služba:

Nemocnice a záchranná služba v meste t. č. 112

26 Dopravné prostriedky: Taxi, vlastná doprava,k dispozícii je letiskový minibus

 

3.2 Prevádzková doba

1 Správca letiska:

Podľa potieb prevádzkovateľa letiska 

Tel.: +421 908 794 333

2 Prevádzka letiska

Od východu po západ slnka

3 Zdravotná služba

Nemocnice a záchranná služba v meste 

Tel.: 112

4 Bezpečnostná ochrana letiska Priestory hangáru sú monitorované a od prístupovej komunikácie sú  oplotené a uzamykané. Ostatné poľné prístupové komunikácie sú vyznačené tabuľami „Zákaz vstupu“.

 

3.3 Údaje o letisku

- Fyzikálne charakteristiky

VPD Rozmery 544 x 15  m
  Druh povrchu Asfaltobetón
  Únosnosť 2250 kg/ 0,70 MPa
 

Pozdĺžny sklon

Pozdĺžny sklon nie je v žiadnej časti väčší ako 2,0 %
VPP Rozmery 644 x35 m
  Druh povrchu Asfaltobetón, tráva
  Smery priblíženia 09/27  (088°/268°)
  Pozdĺžny sklon Pozdĺžny sklon nie je v žiadnej časti väčší ako 2,0 %

Použiteľné dĺžky

TORA – 08

TORA – 26

544 metrov

544  metrov 
 

TODA – 08

TODA – 26 

544  metrov

544  metrov 
 

LDA – 08

LDA – 26 

544  metrov

544  metrov 
   

ASDA – 08

ASDA – 26
 

544  metrov

544  metrov
Vizuálne prostriedky    
  Osové značenie VPD Prerušovaná biela čiara 
  Prahové značenie VPD   Priečna biela čiara kolmá na os VPD 
  Osové značenie VPD  Neprerušovaná biela čiara 
  Veterný rukáv  Je umiestnený na hangári v SV časti letiska 

 

- Prekážky v blízkosti letiska

Prekážka ELEV [m] DIST [m]
Kopec Panské 762 3060
Kopec Hájeň 737,1 1915
Kopec Krč 773 3335
Smrecká 705 2440
Terén kóta (bez názvu) 718 2650

 

3.4 Miestne pravidlá prevádzky

1 Letiskové okruhy: RWY 08/26 všetky zatáčky sa vykonávajú smerom na juh. RWY 08 doprava,RWY 26 doľava. V ATZ je zakázané prelietavať ponad zastavané územie
2 Navijákové vzlety: NIL
3 Rolovacie dráhy: Rolovacia dráha je bez označenia a vedia z VPD k hangáru a technickej ploche
4 Doskoková plocha: NIL

 

3.5 Doplňujúce informácie

1 Prostriedky pre spojenie s lietadlom:

rádiové VKV, volacia značka „Jasna Tower“

frekvencia 130,130 MHz
2 Iné letiská v ATIS zóne: NIL
3 Náhradné letiská:

Ružomberok (LZRU) - frekvencia 123,5 MHz

Poprad – Tatry (LZTT) - frekvencia (TWR) - 121,350 MHz

4 Postupy na zmenšenie hluku: NIL
5

Prostriedky na odstránenie nespôsobilých lietadiel z pohybových plôch:

1 traktor (ďalšia technika dostupná  na vyžiadanie u miestnach farmárov)

 

Časť 4    

Podrobnosti o prevádzkových postupoch a opatreniach na zaistenie bezpečnosti na letisku

 

4.1    Organizácia letovej prevádzky na letisku

 

Každý veliteľ lietadla sa pred zahájením svojej činnosti musí presvedčiť o stave, schopnosti a podmienkach použitia VPD. Veliteľ lietadla je povinný dodržiavať pokyny, prípadne miestne obmedzenia vydané prevádzkovateľom letiska, prípadne ním poverenej osoby.

 

4.1.1   Pozemné pohyby lietadiel

Pozemné pohyby lietadiel sa vykonávajú výhradne po spevnených a označených plôchách. Veliteľ lietadla je povinný dodržiavať nasledovné pravidlá prednosti:

  1. Núdzové mobilné prostriedky na pomoc lietadlu v tiesni musia mať prednosť pred všetkou ostatnou prevádzkou na pohybových plochách.
  2. Mobilné prostriedky na prevádzkových plochách sa musia riadiť týmito pravidlami:
  3. a)      vozidlá a osoby musia dať prednosť pohotovostným vozidlám,
  4. b)      osoby, vozidlá a vozidlá ťahajúce lietadlá musia dať prednosť lietadlu ktoré pristáva, vzlieta alebo roluje,
  5. c)      osoby a vozidlá musia dať prednosť lietadlám pripraveným na rolovanie, rolujúcim, vytláčaným alebo ťahaným lietadlám,
  6. c)      vozidlá a osoby musia dať prednosť vozidlám ťahajúcim lietadlá.
  7. Keď lietadlo pristáva alebo vzlieta, nesmú ďalšie lietadlá a vozidlá vyčkávať bližšie k VPD ako pred križovatkou rolovacej dráhy s VPD – na vyčkávacom mieste pred vzletovou a pristávacou dráhou.

 

4.1.2   Prevádzka na letiskových okruhoch

 

Na letisku Jasna sa vykonáva letisková prevádzka tak, že všetky zatáčky sa točia v južnom sektore smerom k Nízkym Tatrám. Z toho dôvodu sa na VPD 08 vykonávajú všetky okruhy smerom doprava a na VPD 26 všetky okruhy smerom doľava.

 Pokiaľ tomu okolnosti nebránia a nie je ohrozená bezpečnosť letovej prevádzky, všetky okruhy sa musia vykonávať tak, aby sa pilot vyhol obciam a zastavným oblastiam, predovšetkým v dňoch pracovného kľudu a pokoja tak, aby bolo obyvateľstvo okolitých obcí čo namenej obťažované hlukom z letecke prevádzky.

 Prevádzka na letiskových okruhoch, zaradenie sa do okruhu a odlet z letiskového okruhu sa riadi platnými leteckými predpismi a za ich dodržiavanie je zodpovedný veliteľ lietadla. Velitelia lietadiel sú tiež povinní hlásiť prostredníctvom rádiovej komunikácie všetky polohy.