Požiar na letisku JASNA

V nedeľu dňa 23. 10. 2016 o 10:00 SEČ sa konalo simulované cvičenie, ktoré preverilo pripravenosť hasičského zboru letiska JASNA – Fire Department of Aerodrome JASNA a taktiež dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Celá akcia bola do poslednej chvíle prísne utajená, akcii velil pán Slávkovský Peter – veliteľ Fire Department of Aerodrome JASNA.

V lete sa pripravuje zásah priamo na vzletovej a pristávacej dráhe, ale viac prezrádzať nebudeme...

 POŽIARNE CVIČENIE V KRIMI NOVINÁCH TV JOJ (23.1.2016)