LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA 

 

LETISKA

 

 

JASNA

 

Časť 3   Podrobnosti o letisku

 

3.1    Všeobecné informácie

 

1

ICAO kód

LZJS

2

Typ letiska

Verejné letisko pre letecké práce a lety všeobecného letectva;

3

Určenie letiska

Letecké práce a lety všeobecného letectva , bezmotorová prevádzka

4

Zemepisné súradnice vzťažného bodu letiska

49°02’52,57”N 

19°30’24,67“ E

5

Poloha vzťažného bodu letiska

Geometrický stred VPD

6

Smer a vzdialenosť od význačného miesta

2 kmE od stredu obce Ľubeľa

7

Nadmorská výška letiska

640 mn. m. (2100 ft.)

 

8

Zvlnenie geoidu

+42,94 m

 

9

Prevádzkovateľ letiska

Ing. Miroslav Toma

 

10

Adresa prevádzkovateľa

Ľubeľa 107, 032 14, Ľubeľa

 

11

Osoba zodpovedná za prevádzku letiska

Ing. Miroslav Toma

 

 

12

Kontaktné údaje

Tel.:     +421 908 794 333

Web: http://www.letisko-jasna.sk/

 

13

Druh prevádzky

VFR, deň

 

14

Kritický typ lietadla

Cirrus SR 22, Z 37 T

 

15

Druhy lietadiel

letúne, motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké lietadlá,

 

16

MET:

Tel:  + 421 02 4857 4263 CMBO Bratislava

Web: www.shmu.sk

 

17

Druhy palív:

NIL

 

18

Druhy oleja:

NIL

 

19

Hangárový priestor pre cudzie lietadlá:

obmedzené, dohodnúť vopred

 

 

20

Opravárenské služby pre cudzie lietadlá:

NIL

 

 

21

Požiarna kategória letiska:

Nestanovená - požiarne a záchranné prostriedky ako pre lietadlá s rozpätím krídiel do 12 metrov

 

 

22

Sezónna prevádzkyschopnosť:

Celoročná, odstraňovanie snehu sa zabezpečuje len pre potreby prevádzkovateľa letiska

 

23

Ubytovacie možnosti:

Ubytovanie na letisu  je možné. K dispozícii sú dve dvojlôžkové izby plus soc. Hotely a penzióny sú v okolitých obciach, mestách a rekreačných oblastiach.

 

24

Stravovacie zariadenia:

Reštaurácie sú v okolitých obciach, mestách a rekreačných oblastiach.

 

25

Zdravotná služba:

Nemocnice a záchranná služba v meste t. č. 112

 

26

Dopravné prostriedky:

Taxi, vlastná doprava,k dispozícii je letiskový minibus.

 

 

 

3.2    Prevádzková doba

1

Správca letiska

Podľa potieb prevádzkovateľa letiska 

Tel.: +421 908 794 333

 

2

Prevádzka letiska

Od východu po západ slnka

 

3

Zdravotná služba

Nemocnice a záchranná služba v meste t. č. 112

 

4

Bezpečnostná ochrana letiska

Priestory hangáru sú monitorované a od prístupovej komunikácie sú  oplotené a uzamykané. Ostatné poľné prístupové komunikácie sú vyznačené tabuľami „Zákaz vstupu“.

 

3.3    Údaje o letisku

Fyzikálne charakteristiky

VPD

Rozmery

544 x 15  m

 

Druh povrchu

Asfaltobetón

 

Únosnosť

2250 kg/ 0,70 MPa

 

Pozdĺžny sklon

 

 

Pozdĺžny sklon nie je v žiadnej časti väčší ako 2,0 %

 

 

 

VPP

Rozmery

644 x35 m

 

Druh povrchu

Asfaltobetón, tráva

 

Smery priblíženia

09/27  (088°/268°)

 

Pozdĺžny sklon

Pozdĺžny sklon nie je v žiadnej časti väčší ako 2,0 %

 

 

 

Použiteľné dĺžky

TORA – 08

TORA – 26

544 metrov

544  metrov

 

TODA – 08

TODA – 26

544  metrov

544  metrov

 

LDA – 08

LDA – 26

544  metrov

544  metrov

 

ASDA – 08

ASDA – 26

544  metrov

544  metrov

 

 

Vizuálne prostriedky

Osové značenie VPD

Prerušovaná biela čiara

Prahové značenie VPD

Priečna biela čiara kolmá na os VPD

Postranné značenie VPD

Neprerušovaná biela čiara

Veterný rukáv

Je umiestnený na hangári v SV časti letiska

 

Prekážky v blízkosti letiska

Prekážka

ELEV [m]

DIST [m]

GEO [°]

Kopec Panské

762

3060

 

Kopec Hájeň

737,1

1915

 

Kopec Krč

773

3335

 

Smrecká

705

2440

 

Terén kóta (bez názvu)

718

2650

 

 

 

 

 

3.4    Miestne pravidlá prevádzky

1

Letiskové okruhy:

RWY 08/26 všetky zatáčky sa vykonávajú smerom na juh. RWY 08 doprava,RWY 26 doľava. V ATZ je zakázané prelietavať ponad zastavané územie.

2

Navijakové vzlety:

NIL

3

Rolovacie dráhy:

Rolovacia dráha je bez označenia a vedia z VPD k hangáru a technickej ploche

4

Doskoková plocha:

NIL

 

3.5    Doplňujúce informácie

1

Prostriedky pre spojenie s lietadlom:

rádiové VKV, volacia značka „Jasna Tower“, frekvencia 123,400 MHz (od 26.4. 2018 123,405 MHz)

2

Iné letiská v ATIS zóne:

NIL

3

Náhradné letiská:

Ružomberok (LZRU)

Poprad – Tatry (LZTT)

 

4

Postupy na zmenšenie hluku:

NIL

5

Prostriedky na odstránenie nespôsobilých lietadiel z pohybových plôch:

 

1 traktor (ďalšia technika dostupná  na vyžiadanie u miestnach farmárov)

 

Časť 4     Podrobnosti o prevádzkových postupoch a opatreniach na zaistenie bezpečnosti na letisku

 

4.1    Organizácia letovej prevádzky na letisku 

 

Každý veliteľ lietadla sa pred zahájením svojej činnosti musí presvedčiť o stave, schopnosti a podmienkach použitia VPD. Veliteľ lietadla je povinný dodržiavať pokyny, prípadne miestne obmedzenia vydané prevádzkovateľom letiska, prípadne ním poverenej osoby.

 

4.1.1   Pozemné pohyby lietadiel

 

Pozemné pohyby lietadiel sa vykonávajú výhradne po spevnených a označených plôchách. Veliteľ lietadla je povinný dodržiavať nasledovné pravidlá prednosti:

1.             Núdzové mobilné prostriedky na pomoc lietadlu v tiesni musia mať prednosť pred všetkou ostatnou prevádzkou na pohybových plochách.

2.             Mobilné prostriedky na prevádzkových plochách sa musia riadiť týmito pravidlami:

a)      vozidlá a osoby musia dať prednosť pohotovostným vozidlám,

b)      osoby, vozidlá a vozidlá ťahajúce lietadlá musia dať prednosť lietadlu ktoré pristáva, vzlieta alebo roluje,

c)      osoby a vozidlá musia dať prednosť lietadlám pripraveným na rolovanie, rolujúcim, vytláčaným alebo ťahaným lietadlám,

c)      vozidlá a osoby musia dať prednosť vozidlám ťahajúcim lietadlá.

3.            Keď lietadlo pristáva alebo vzlieta, nesmú ďalšie lietadlá a vozidlá vyčkávať bližšie k VPD ako pred križovatkou rolovacej dráhy s VPD – na vyčkávacom mieste pred vzletovou a pristávacou dráhou.

 

4.1.2   Prevádzka na letiskových okruhoch  

 

Na letisku Jasna sa vykonáva letisková prevádzka tak, že všetky zatáčky sa točia v južnom sektore smerom k Nízkym Tatrám. Z toho dôvodu sa na VPD 08 vykonávajú všetky okruhy smerom doprava a na VPD 26 všetky okruhy smerom doľava.

 

Pokiaľ tomu okolnosti nebránia a nie je ohrozená bezpečnosť letovej prevádzky, všetky okruhy sa musia vykonávať tak, aby sa pilot vyhol obciam a zastavným oblastiam, predovšetkým v dňoch pracovného kľudu a pokoja tak, aby bolo obyvateľstvo okolitých obcí čo namenej obťažované hlukom z letecke prevádzky.

 

Prevádzka na letiskových okruhoch, zaradenie sa do okruhu a odlet z letiskového okruhu sa riadi platnými leteckými predpismi a za ich dodržiavanie je zodpovedný veliteľ lietadla. Velitelia lietadiel sú tiež povinní hlásiť prostredníctvom rádiovej komunikácie všetky polohy.